logo
Samma, Center for Intuitive Development
Home
Agenda
Consulten
Energetisch werk
Gratis  consult
Intake
Vervolgconsult
Kort consult
Intuïtieve kinderen
Opleidingen
Meditatie
Boek 'Vertrouwen'
Publicaties
Wie is
Tarieven
Contact
Nieuwsbrief

Begeleiding intuïtieve kinderen

Altijd al zijn er kinderen geweest die we nu hoog intuïtieve kinderen, hooggevoelige of hoogsensitieve kinderen noemen. De laatste jaren lijken er zelfs opvallend veel van dergelijke kinderen geboren te worden. Lees hier meer over de eigenschappen van hoog intuïtieve kinderen.

Intuïtieve kinderen worden vaak niet begrepen. Ook krijgen ze regelmatig ten onrechte een diagnose als ADHD, ADD of PDD/NOS en wordt er (zware) medicatie voorgeschreven. Misschien een tijdelijke remedie, maar zeker geen oplossing voor de langere termijn. Samma beoogt een meer structurele aanpak. Door voorlichting en door individuele begeleiding van deze kinderen.

In de individuele begeleiding van uw kind in de praktijk van Samma worden specifieke problemen van het betreffende kind benoemd en waar nodig wordt behandeld. Daarnaast leert het kind en indien gewenst de ouder een aantal vaardigheden die hem/haar helpen makkelijker om te gaan met deze intuïtieve eigenschappen. Lees hier meer over de individuele behandelingen van Samma.

Samma heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden van intuïtieve kinderen. Zo werd in de periode 2006 -2007  in opdracht van de gemeente Utrecht het Project Intuïtieve Kinderen (Project IK) uitgevoerd. Meer informatie over dit project kunt u hier vinden.