logo
Samma, Center for Intuitive Development
Home
Agenda
Consulten
Opleidingen
Meditatie
Boek 'Vertrouwen'
Publicaties
Wie is
Tarieven
Contact
Nieuwsbrief
Lake Rental

Workshop Bescherm Uzelf

Inleiding
De mens bestaat uit meer dan zijn lichaam alleen. Om ons heen bevindt zich een soort ruimte, die we het energieveld noemen. Indien u in contact komt met een ander persoon, ontstaat er een verbinding tussen de energievelden van beide personen. Als het contact beëindigd wordt, is het de bedoeling dat deze verbinding weer verbroken wordt. Soms blijft er echter wat energie van de ander achter: uw energieveld raakt dan “vervuild”. Vooral mensen in hulpverlenende beroepen en personen die erg gevoelig zijn voor de emoties van anderen, kunnen hier last van hebben. 

Kenmerken vervuiling
In de praktijk van Samma komen regelmatig cliënten waarvan het energieveld vervuild is geraakt. Verschijnselen die zich hierbij voor kunnen doen, zijn:

  • Regelmatig last van hoofdpijn.
  • Plotseling opkomende moeheid. Het gevoel alsof ineens alle kracht en energie uit u wegloopt.
  • Onverklaarbare wisselingen van emoties, zonder aantoonbare reden.
  • Algeheel gevoel van onbehagen: het gevoel dat u “niet uzelf bent”.
  • Fysieke klachten die u niet herkent, maar die één van de mensen waar u mee in contact bent geweest, wél had. 

De workshop
Het is erg vervelend als u van bovenstaande verschijnselen last krijgt. Bovendien is het niet nodig. Door middel van een eenvoudig stappenplan, dat u maximaal 15 minuten kwartier per dag kost, kunt u dit zelf leren voorkomen. In de workshop Bescherm uzelf leert u herkennen of uw energieveld vervuild is en indien dit het geval is, hoe u dit kunt oplossen en voorkomen voor de toekomst.

Tijdens de workshop wordt met elk van de deelnemers een afspraak gemaakt voor een individuele sessie in de praktijk van Samma. In deze sessie wordt uw energieveld grondig bekeken en eventuele resterende vervuiling verwijderd. Deze sessie vindt ongeveer drie weken na de groepsbijeenkomst plaats. Het is de bedoeling dat u in de tussentijd elke dag oefent met het geleerde uit de groepsbijeenkomst. Hier heeft u ongeveer 15 minuten per dag voor nodig. Zo kunnen in de individuele sessie uw specifieke vragen aan de orde komen. Deze individuele sessie is in de prijs van de workshop inbegrepen.
Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer voldoende persoonlijke aandacht krijgt, is de groepsgrootte maximaal zes personen. 

Samenvattend
Workshop: Bescherm uzelf
Docent: Petra Verhoef
Duur: 1 dagdeel + 1 individuele sessie
Data: dmaandag 11 november van 9.30 uur tot 12.30 uur in Minderhout, België
Meer informatie en aanmelding Nederland: via email (info@sammacentrum.nl) of tel. 06 130 65 887
Meer informatie en aanmelding België: www.moremovingmiracles.com